Escudo social

Accede á información sobre as medidas urxentes no ámbito social e económico para facer fronte á COVID-19 postas en marcha polo Goberno de España.


Imagen de la sección Consumo

Secretaría General Consumo y Juego

Campaña de Comunicación inclusiva del Gobierno AbiertoCampaña de Comunicación inclusiva del Gobierno Abierto

PRTR - Plan de Recuperación, Transformación y ResilienciaPRTR - Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Dereitos dos animais

A Dirección Xeral de Dereitos dos Animais creouse para responder á crecente sensibilización cara aos animais na nosa sociedade. O noso obxectivo é promover e potenciar, en coordinación co resto de Administracións Públicas, a posta en marcha de políticas integrais de protección e benestar animal.

Saber máis

Servizo

 • Atención ao cidadán

  Servizos de información administrativa ao cidadán, caixas de correos de contacto, consultas e suxestións

 • Cita previa

  Para a atención presencial non se precisa cita previa.

 • Proxectos Normativos

  Esta canle ten por obxectivo recoller a opinión de cidadáns, organizacións e asociacións en dous momentos do proceso de elaboración dun anteproxecto de lei, proxectos de real decreto lexislativo e proxectos de normas regulamentarias.

 • Cartas de servizo

  Servizos, dereitos e compromisos de calidade en relación aos servizos prestados polo Ministerio

 • Perfil do contratante

  Información e documentos relativos á actividade contractual para asegurar a transparencia

 • Emprego público

  Concursos de provisión de postos de traballo, oposicións e contratacións para Persoal Laboral Fixo e Temporal

 • Axudas, becas, subvencións y premios

  Prazos e requisitos para as convocatorias de axudas, becas, premios e subvencións vixentes

 • Protección de Datos Persoais

  Normativa e exercicio dos Dereitos de Protección de Datos de Carácter Persoal

Organismos