Babes soziala

Espainiako Gobernuak COVID-19 gaixotasunari esparru sozial eta ekonomikoan aurre egiteko abian jarri dituen neurri urgenteei buruzko informazioa eskura ezazu.


statu IdazkaritzaEskubide sozialak

 • Ezintasuna

  Desgaitasunaren bat daukaten pertsonen eskubideak, legedi orokorra, irisgarritasun unibertsala, Espainiako estrategia...

 • Haurrak eta nerabeak

  Adopzioak, haurren behatokia, familia-harrera, legedia, Haur eta Nerabeen Partaidetzarako Kontseilua

 • Formación

  Plan de Formación de Servicios Sociales, Familias, Infancia y Adolescencia

 • Familiak

  Laguntzak, programak, gurasotasun positiboa, bateratzea, estatistikak

 • Gizarte zerbitzuak

  Gomendioak COVID-19 gaixotasunaren aurrean, gizarte zerbitzuen oinarrizko prestazioak, Gizarteratzeko Gutxieneko Errentak, etxerik gabeko pertsonak. Recomendaciones frente a las temperaturas extremas.

 • Ljitoak

  La comunidad gitana está presente en España desde comienzos del siglo XV. En la actualidad se calcula que la población gitana española es alrededor de 725.000 – 750.000 personas, representando el 1,5% de la población total, siendo una de las más numerosas en Europa

 • Dirulaguntzak

  Estatuko GKEetara zuzendutako dirulaguntzak

 • Inklusioa

  Estrategia nazionala, gizarte-inklusiorako sarea, Europako laguntzako funtsa


Campaña de Comunicación inclusiva del Gobierno AbiertoCampaña de Comunicación inclusiva del Gobierno Abierto

PRTR - Plan de Recuperación, Transformación y ResilienciaPRTR - Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Animalien eskubideak

Animalien Eskubideen Zuzendaritza Nagusia sortu zen gure gizartean handituz doan animaliekiko sentsibilizazioari erantzuteko. Gure helburua, gainerako Administrazio Publikoekin elkarlanean, animaliak babesteko eta animalien ongizaterako osoko politikak abian jartzea da.

Gehiago jakin

Herritarrentzako zerbitzua

 • Herritarrentzako arreta

  Herritarrentzako informazio administratiborako zerbitzuak, harremanetarako postontziak, kontsultak eta iradokizunak

 • Hitzordua

  Norberaren Arretarako, ez da aldez aurretik hitzordua eskatu behar.

 • Proiektu arauemaileak

  Kanal honen helburua lege-aurreproiektu bat, legegintzako errege dekretuen proiektuak eta erregelamendu-arauen proiektuak idazteko prozesuan zehar herritarren, erakundeen eta elkarteen iritzia bitan jasotzea da.

 • Zerbitzu kartak

  Ministerioak eskainitako zerbitzuei dagozkien zerbitzuak, eskubideak eta kalitate-konpromisoak.

 • Kontratatzailearen profila

  Kontratuzko jarduerari dagozkion informazioa eta dokumentuak, gardentasuna bermatzeko

 • Enplegu publikoa

  Lanpostuak hornitzeko lehiaketak, oposizioak, eta langile finkoen eta aldi baterako langileen kontratazioak

 • laguntzetarako, beketarako, sarietarako

  Indarrean dauden laguntzetarako, beketarako, sarietarako eta dirulaguntzetarako deialdien epeak eta baldintzak

 • Datu pertsonalen babesa

  Izaera pertsonaleko datuak babesteko eskubideen araudia eta erabilera

Organismoak