Títulos de Familia Numerosa en vigor

Año 2021

Tabla 3. Ficheiro pdf. Abrirase nunha ventá nova. Títulos de familia numerosa en vigor, por categoría, comunidad autónoma y provincia. Excel Ficheiro xls. Abrirase nunha ventá nova.

Tabla 4.1. Ficheiro pdf. Abrirase nunha ventá nova. Títulos de familia numerosa en vigor, por número de hijos, comunidad autónoma y provincia. Total familias. Excel Ficheiro xls. Abrirase nunha ventá nova.

Tabla 4.2. Ficheiro pdf. Abrirase nunha ventá nova. Títulos de familia numerosa en vigor, por categoría, número de hijos, comunidad autónoma y provincia. Total familias. (Conclusión). Excel Ficheiro xls. Abrirase nunha ventá nova.

Tabla 5.1. Ficheiro pdf. Abrirase nunha ventá nova. Títulos de familia numerosa en vigor, por número de hijos, comunidad autónoma y provincia. Familias sin hijos con discapacidad.  Excel Ficheiro xls. Abrirase nunha ventá nova.

Tabla 5.2. Ficheiro pdf. Abrirase nunha ventá nova. Títulos de familia numerosa en vigor, por categoría, número de hijos, comunidad autónoma y provincia. Familias sin hijos con discapacidad. (Conclusión). Excel Ficheiro xls. Abrirase nunha ventá nova.

Tabla 6.1. Ficheiro pdf. Abrirase nunha ventá nova. Títulos de familia numerosa en vigor, por número de hijos, comunidad autónoma y provincia. Familias con hijos con discapacidad. Excel Ficheiro xls. Abrirase nunha ventá nova.

Tabla 6.2. Ficheiro pdf. Abrirase nunha ventá nova. Títulos de familia numerosa en vigor, por categoría, número de hijos, comunidad autónoma y provincia. Familias con hijos con discapacidad. (Conclusión). Excel Ficheiro xls. Abrirase nunha ventá nova.