Datos básicos

Año 2017

- Títulos Ficheiro pdf.  Abrirase nunha ventá nova. de familia numerosa por categoría y número de hijos. Excel Ficheiro xls.  Abrirase nunha ventá nova.  

- Títulos Ficheiro pdf.  Abrirase nunha ventá nova. de familia numerosa por categoría, tipo de familia y nacionalidad. Excel Ficheiro xls.  Abrirase nunha ventá nova. .

- Títulos Ficheiro pdf.  Abrirase nunha ventá nova. de familia numerosa por categoría, comunidad autónoma y provincia. Total familias. Excel Ficheiro xls.  Abrirase nunha ventá nova.  

- Títulos Ficheiro pdf.  Abrirase nunha ventá nova. de familia numerosa por categoría, comunidad autónoma y provincia. Familias sin hijos con discapacidad. Excel Ficheiro xls.  Abrirase nunha ventá nova.  

- Títulos Ficheiro pdf.  Abrirase nunha ventá nova. de familia numerosa por categoría, comunidad autónoma y provincia. Familias con hijos con discapacidad. Excel Ficheiro xls.  Abrirase nunha ventá nova.